TUNING
  LED STRIP LAMP
  NOTEBOOK
  TABLET PC
  INTEL-i3,i5,i7(115x,1366,2011)
  INTEL-BTX
  INTEL-775
  INTEL-478
  AMD-K8/AM2/AM3
  AMD-AM4
  AMD-462(socket A)
  INTEL-P3(370)
  1U CPU COOLER
  2U CPU COOLER
  XEON(제온)
  VGA COOLER
  SYSTEM COOLER
  MEMORY COOLER
  NORTHBRIDGE
  HARD COOLER
  CONTROLLER
  TEMPERATURE
  LED RING FAN
  USB-Fan
  CF UX Fan
  MAGIC SHOW
  OW-OrangeWhite Fan
  BW-BlueWhite Fan
  RWF-RedWhite Fan
  CWF-White Wing Fan
  CYF-Yellow Wing Fan
  IB/IR/IW/IF/IG/IO-LED Ice Fan
  SBW/SRW/SWW-LED Wing Fan
  UBK/URK/UWK-LED King Fan
  WK-WhiteKiller LED Fan
  ICEAIR-BLUE/WHITE
  BLUE,WHITE,RED-WING
  LIGHT SHOW LED FAN
  BLACK-FAN 볼 / 슬리브 베어링
  BLACK-FAN 유체 베어링
  BB-Blue Black Fan
  CLEAR Fan(LED 없는 투명펜)
  DF-FAN
  SPECIAL FAN
  BLOWER FAN
  WORLD-FAN
  Nidec-FAN
  EBMPAPST-FAN (제조국-독일)
  SANYO-FAN
  NMB-FAN
  ADDA-FAN
  AVC-FAN
  EVERFLOW
  YLTC-FAN
  DELTA-FAN
  SUNON-FAN
  NONOI-FAN
  HEATSINK(방열판)
  FAN CABLE(케이블)
  GREASE/TAPE/PAD
  FANHUB(펜 허브)
  COOLER GUIDE
  FAN GRIL(가이드)
  FAN FILTER(필터)
  FAN 방진패드/스크류
  ACCESSORIES
  USB-선풍기
  FAN DUCT
  JETART-COOLER
  COMPUTER CABLE

평일10:00-18;00

  전   화 : 02-715-3790
  팩   스 : 02-715-3796


coolertec@korea.com

         신상품 

BETA-30 BLUE-A
6,000원

FANCON-11 BLACK
40,000원

USB-7025-CLG1
6,000원


         인기상품 

         추천상품 

CTV-GTX460
18,000원

CTV-GTX670
16,000원

CTV-1
3,000원

CTV-2

CTV-4
5,500원

CTV-5
6,000원

CTV-6

CTV-7

CTV-8


         특가상품 

         신상품 

ICETOP-AL7 GOLD
5,000원

SUPER LED RING-12025
AUTO RGB-R/C

8,000원

SUPER LED RING-12025
MULTI-3

8,000원

SUPER LED RING-9225
WHITE(DUO)

8,000원

LIGHT SHOW-8025
WHITE(A)

7,000원

AM4-CPU GUIDE(Yellow)
4,000원

USB-9225 LED RING
WHITE(DUO)

8,000원

USB-9225 LED RING
AUTO RGB(DUO)

8,000원

USB-12025 LED RING
BLUE(DUO)

8,000원

USB-14025 LED RING
WHITE(DUO)

10,000원

USB-14025 LED RING
AUTO RGB(DUO)

11,000원

CT-HS7020-GOLD(M2,SSD)
SSD MEMORY 방열판

3,000원

BETA-30 BLUE-A
6,000원

USB-20025-BLUE(32)
저소음 유체베어링

15,000원

USB-20025-WHITE(32)
저소음 유체베어링

15,000원

CTI-25030 BLACK-3P
유체 베어링

20,000원

FANCON-11 BLACK
40,000원

MEM-M2
SSD-3 GOLD

12,000원

AVC-DBTD1551B8U-8P
27,000원

NMB-2415KL
-04W-B79

13,000원

Nidec-D05X-12TM-3P
7,000원

USB-8025
AUTO RGB

8,000원

USB-12025
LED RING
WHITE(DUO)

9,000원

USB-12025
LED RING
RGB(DUO)

9,000원

SUPER LED RING
9225
AUTO RGB(DUO)

9,000원

SUPER LED RING
12025
CORE RGB(DUO)

9,000원

SUPER LED RING
14025
AUTO RGB(DUO)

13,000원

SUPER LED RING
20025-BLUE(32)

16,000원

ebmpapst-4312U-3P
독일 FAN

16,000원

ebmpapst-4414F39-3P
24V,독일 FAN

16,000원

LED RING-20025
-AUTO RGB

13,000원

LED RING-20025
- WHITE

13,000원

SUPER LED RING-20025
AUTO RGB(36)
64가지 상태 변화

16,000원

SUPER LED RING-20025
-WHITE(32)
저소음 유체베어링

16,000원

USB-8015-BLUE LED
저소음 유체베어링

6,000원

USB-8015-WHITE LED
저소음 유체베어링

6,000원

SUPER PALGAK RING
12025-WHITE
저소음-유체베어링

7,000원

VGA-MATE-B05-BLUE
5,000원

Nidec
U40X12MS4Z7-2P

6,000원

SUPER LED RING-
14025-FRGB(S)

13,000원

OMEGA-100-AL
2BALL BEARING

14,000원

OMEGA-100-CU
2BALL BEARING

16,000원

SUPER LED RING-
14025-WHITE(S)

13,000원

San Ace-9BAM12HA2
BLOWER

20,000원

USB-7025-CLG1
6,000원

CL-20030DBX-3P/4P
LED가 없는 팬

18,000원

VCF-29(PWM)-PLUS
7,000원

ECB-02
DUAL LED RING-WHITE

19,000원

FANCON-5 BLACK-PLUS
28,000원

CT-AN12025LED-WHITE-3P/4P
6,000원

USB-20020-CLG1
저소음 유체베어링

13,000원

IB20030DBX-BLUE
18,000원

IR20030DBX-RED
18,000원

IO20020DX-ORANGE
13,000원

SUPER LED RING-
12025-MULTI-2

8,000원

IW4010DX-T
5,000원

CT-12025VH12DB-4P
7,000원

USB-8015-CLG1
저소음 유체베어링

6,000원

USB-14025-CLG1
저소음 유체베어링

10,000원

MEM-M2,SSD-1 GOLD
4,000원

MEM-M2,SSD-2 GOLD
4,000원

Nidec
-U40G12BS4AB5-57

10,000원

NMB-3110LK-04W-B50
7,000원

AVC-DS09225R12H-4P
7,000원

SUPER LED RING-
12025-MULTI-1(64)
64가지 상태

8,000원

ALPHA-200-WHITE LED
저소음 유체베어링

12,000원

IW9225 WHITE ROUND-4P(PWM)
7,000원

IW12025VH12DBA-3P
고풍량 2Ball Bearing

11,000원

BLUE WING-12025DFS-T
저소음 유체베어링

6,000원

RED WING-12025DFS-T
저소음 유체베어링

6,000원

FANCON-10(BLUE)
6 채널 콘트롤러

60,000원

SLR-12025VHD-WHITE
고풍량 2Ball Bearing

12,000원

AMD Server-E1U-KPFCS-01-GF

SanAce 40-9CRD0412P5K03
24,000원

SUPER LED RING
12025 WHITE-PWM

11,000원

ALPHA-300 ORANGE
저소음 유체베어링-PWM

21,000원

FANHUB-2
8-Channel
Power-전원방식

10,000원

FANHUB-3
8-Channel
Sata-전원방식

10,000원

USB-6025-CLG1
저소음 유체베어링

6,000원

USB-8025-CLG1
저소음 유체베어링

6,000원

USB-9225-CLG1
저소음 유체베어링

6,000원

IW20030 DBX-WHITE
2BALL Bearing
고풍량 FAN

18,000원

SUPER LED RING
12025 RGB-DUO
저소음 유체베어링

11,000원

SUPER LED RING
12025 BLUE-DUO
저소음 유체베어링

9,000원

SUPER LED RING
12025 WHITE-DUO
저소음 유체베어링

9,000원

SUPER LED RING
12025 RED-DUO
저소음 유체베어링

9,000원

SUPER LED RING
12025 PURPLE(S)
저소음 유체베어링

8,000원

SUPER LED RING
12025 RED(S)
저소음 유체베어링

8,000원

USB-12025 BLUE LED
저소음 유체베어링

8,000원

CL-12025DX-3P/4P
저소음 유체베어링
LED 없는 펜

7,000원

CL-20020DX-3P/4P
저소음 유체베어링
LED 없는 펜

13,000원

CTV-OB3-4Pin-PWM
저소음 볼베어링

7,000원

SUPER LED RING-12025 BLUE(S)
저소음 유체베어링

8,000원

SUPER LED RING-12025 WHITE(S)
저소음 유체베어링

8,000원

NBCC-E14
24,000원

MAGIC SHOW
RCF-20020-RGB

20,000원

ALPHA-900
BLUE(LED)
저소음 유체베어링

13,000원

ALPHA-1000
WHITE(LED)
저소음 유체베어링

13,000원

CT-2011-1U-V3(5694)
써보용 CPU 쿨러

36,000원

CT-2011-2U-V3(5694)
써보용 CPU 쿨러

40,000원